neoblomná trafikantka

Automat na cigarety

Automaty na cigarety jsou na rozdíl od automatů na alkohol již delší dobu běžnou součástí téměř každé restaurace. Ani zde však není dokonale vyřešena ochrana mladistvých osob. Opět záleží pouze na obsluze, zda si od zákazníka vyžádá nějaký průkaz k ověření věku, nebo se spokojí se svým vlastním odhadem. Tuto skutečnost si uvědomují nejen naši zákonodárci, ale i přední světoví výrobci automatů na cigarety.

Proto netrvalo nijak dlouho od prezentace prvního automatu s automatickým ověřením věku a byli jsme několika výrobci kontaktováni. Otestovány jsou prototypy čtecího zařízení pro automaty firem Sielaff, Jofemar a Harting. V případě automatů firem Sielaff a Harting se jedná dokonce o přístroje venkovní, a tedy dostupné 24 hodin denně.

Od dubna 2011 je k dispozici nová jednotka vyhodnocení věku, která může pomocí MDB sběrnice komunikovat s libovolným automatem, ve kterém je implementována verze MDB 4.1 a vyšší.

V případě seriózního zájmu jsme připraveni na implementaci i do automatů dalších výrobců.