věk rozhoduje

Unikátní řešení - systém ověření věku zákazníka

Jako reakci na rozšíření standardu MDB / ICP o sekci 11, která se věnuje komunikaci se zařízením pro ověření věku, jsme upravili i náš systém pro ověření věku zákazníka. Od dubna 2011 tedy máme k dispozici verzi, komunikující se všemi prodejními automaty, které mají tento standard implementován. Konkrétně se jedná o automaty se standardem MDB ve verzi 4.1 a vyšší.

Díky standardizaci je nyní možné aktivovat systém pro kontrolu věkové hranice a povolovat/zakazovat prodej v jednotlivých šachtách přímo z automatu. To umožní provozovatelům pružněji reagovat na individuální požadavky jednotlivých prodejních míst. To vše bez nutnosti změny hardware, která byla dříve v podobných případech nezbytná.

První prodejní automat s automatickým ověřováním věku zákazníka určený k prodeji alkoholických nápojů, byl představen na začátku roku 2007.


  • Systém „automatického ověřování věku zákazníka“ umožňuje zamezení nákupu zboží a služeb a vstupu do uzavřených oblastí osobám, jejichž věk je ze zákona k dané činnosti nevyhovující.
  • Využití tohoto systému umožní respektovat zákonné požadavky týkající se plnoletosti i na těch místech, kde není možná osobní kontrola věku nebo kde je kontrola příliš nákladná či složitá.
  • Jádrem systému je čtecí zařízení (OCR čtečka), které umí rozpoznat strojově čitelnou zónu (MRZ) na osobních dokladech (občanský průkaz, cestovní doklad), informaci digitalizovat a předat dále vyhodnocovací jednotce, kde je informace o datu narození ověřované osoby srovnána s aktuálním datem.
  • Žádný údaj není uchováván ani nijak dále zpracováván (ochrana osobnosti a soukromí).
  • Systém je modulární dle požadavků a přání zákazníka.

Další možné využití ověřování věku je v oblastech:


Mechanismus ověření věku je chráněn užitným vzorem UV16638 a přihláškami k českému (PV2005-804) a mezinárodnímu (PCT/CZ2006/00090) patentu.